Slik Livet Er

Olav Christopher Jenssen har givit sitt offentliga verk för Edvard Munch Videregående skole I Oslo namnet Slik Livet Er. Titeln kan förstås på många sätt.

Verket är en sjuttiofem kvadratmeter stor handtecknad teckning, som har överförts till stål och mur, så att den vitkalkade muren representerar pappret och stållinjerna teckningen. Den är utförd så nära skala 1:1 som möjligt.  Inga mallar eller schabloner har använts. Hela den väldiga teckningen är utförd på fri hand. Förutom att det är en teknisk prestation är metoden själva meningen i verket. Det är konstnärens hand som har avsatt spår, och denna hand rör sig samtidigt fritt och med kontroll. I vissa partier av teckningen kan man se större former, andra utgör små fulländade arabesker i det större hela.

Detta organiserade myller av former är så egenartat för Olav Christopher Jenssen att det kan kallas hans signum. Det kan spåras genom hela hans produktion, ända från små teckningar han utförde under tidigt 1980-tal, genom Lack of Memory –serien och fram till hans Talpa målningar från 2014. Det är som om konstnären avstår från att välja, eller kanske snarare gör en lång rad tillfälliga val, som blir bestående. Slik Livet Er kan uppfattas som en kommentar till detta faktum; detta är livet, det levs, det lever. Att livet levs är det viktiga, inte alla dessa val som en gång tycktes så viktiga. De blir på sin höjd en något större form bland den myllrande rikedomen av ögonblickets impulser.

Den kvalitet som stålfiligranet ger verket förstärker detta intryck. Beroende på ljusets skiftningar växlar teckningen färg. Formerna framstår som ömsom positiva, ömsom negativa, speglande himlen. Stålramverket associerar också till en annan sorts ljusmåleri – det blyinfattade glasmåleri som användes i de medeltida katedralerna för att visa hur det gudomliga ljuset bryts till färger som människans öga förmår uppfatta.

I Olav Christopher Jenssens bildvärld är människan alltings mått. Ser vi utanför det måttet grips vi av svindel, vare sig vi ser in i det oändligt lilla, där själva materien bara blir till en impuls, eller in i universums ofantligt stora. Jenssen håller fast i den organiska livsformen. Slik Livet Er påminner om hur celldelningens myller ser ut i ett mikroskop, som om mönstret för den mänskliga vävnaden omedvetet är inpräglat i vår formvärld. Detta mönster skapas och skapar i livets början, då celldelningen tar fart genom mötet mellan ägg och spermie. Jenssen refererar till detta mysterium i en annan serie målningar från mitten av 1990-talet : Since We All Came From the Same Place.

Detta organiska mönster verkar ge människan en förvissning om att höra hemma i världen. Det används i nästan alla mänskliga kulturer, från australiska aboriginiers sandmålningar från drömtiden till mönster i lerkärl, inristade med en fin nål. Det verkar finnas i människans DNA. Om du råkar vilse visar det dig vägen hem. Den vilsna finner lugn, och tröst.

Så blir Slik Livet Er en karta över livets alla gångar, de öppna och de hemliga. Livet är varken mindre eller större än vad det egentligen är.

Gertrud Sandqvist

Olav Christopher Jenssen

22. august – 13. september 2015

Lørdag 22.8 kl. 15 – 17
Ellers etter avtale.